'പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം- ജനകീയ പോരാട്ടത്തിനൊരു മാനിഫെസ്റ്റോ'


പോരാളികളുടെ സമരപുസ്തകം രണ്ടാം പതിപ്പ് പൗരത്വ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിലൂടെ രാജ്യശ്രദ്ധയാകര്ഷിച്ച ഭീം ആര്മി നേതാവ് ചന്ദ്രശേഖര് ആസാദ് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു.

Leave a Comment


Disqus comments here..........